Top Category
Våra tjänster
Lager i Europa.
Vårt lager av metall är nära kunden!
Lätt att returnera.
Pengar tillbaka garanti inom 30 dagar
Snabbsändning.
Vi skickar om 1-2 dagar.
Stöd
7-16. Mo-Fr

Detta är en maskinöversättning. Den korrekta och juridiskt bindande texten är på tyska.

Tack för att du besöker vår hemsida på https://auremo.store.

Dina personuppgifter är mycket viktiga för oss, och därför informerar vi dig nedan om hur vi hanterar dina uppgifter.

1. Namn och adress till den ansvariga personen

Den person som ansvarar för denna dataskyddsinformation är:

Auremo GmbH
Ursulinenstr. 35,
66111 Saarbrücken, Tyskland

Telefon: +49 (203) 80 48 123
E-post: info[a]auremo.net

Ansvarig datatillsynsmyndighet är:

Delstatens kommissionär för dataskydd och informationsfrihet Bettina Gayk.

Adress: Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf
Postadress: Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf
E-post: poststelle@ldi.nrw.de
Webbplats: https: //www.ldi.nrw.de

Information om säkerhet:

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den ansvariga personen). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom strängen "https://" och låssymbolen i din webbläsarrad.

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in genom att du lämnar dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig främst om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du besöker vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att kräva korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter och kan invända mot databehandling.

Du kan när som helst kontakta oss på ovanstående adress när det gäller denna och andra frågor om dataskydd. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta sker främst med hjälp av cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om detta hittar du i följande dataskyddsdeklaration.

Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna till invändning i denna dataskyddsdeklaration.

2 Insamling och lagring av personuppgifter samt typ och syfte med deras användning

När du besöker vår webbplats https://auremo.store skickar den webbläsare som används på din slutenhet automatiskt information till servern på vår webbplats. Denna information lagras tillfälligt i en så kallad loggfil. Följande information samlas in utan ditt ingripande och lagras tills den raderas automatiskt:

IP-adress för den begärande datorn,
datum och tid för åtkomst,
namn och URL för den hämtade filen,
webbplats från vilken åtkomsten görs (referrer URL),
webbläsare som används och, om tillämpligt, operativsystemet på din dator samt namnet på din åtkomstleverantör.

De ovannämnda uppgifterna behandlas av oss för följande ändamål:
Säkerställa en smidig anslutning av webbplatsen,
Säkerställa en bekväm användning av vår webbplats,
Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet samt
för ytterligare administrativa ändamål.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Vårt legitima intresse följer av de datainsamlingssyften som anges ovan. Vi använder under inga omständigheter de insamlade uppgifterna för att dra slutsatser om din person.

Dessutom använder vi cookies och verktyg när du besöker vår webbplats. Du kan hitta mer detaljerade förklaringar om detta under punkterna 4 och 5 i denna dataskyddsdeklaration.

3. Överföring av uppgifter

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan.

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om: du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med Art. 6 Para. 1 Sentence 1 lit. a DSGVO,

utlämnandet är nödvändigt för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk i enlighet med art. 6.1.1 lit. f DSGVO och det inte finns någon anledning att anta att du har ett övervägande skyddsvärt intresse av att dina uppgifter inte lämnas ut,

om det finns en rättslig skyldighet att lämna ut dina uppgifter enligt art. 6 avsn. 1 mening 1 lit. c DSGVO, samt

detta är rättsligt tillåtet och nödvändigt för behandlingen av avtalsförhållanden med dig enligt art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO.

4 Funktioner, analys-/spårningsverktyg och andra datarelevanta åtgärder på denna webbplats

De funktioner, analys-/spårningsverktyg och andra datarelevanta åtgärder på denna webbplats som anges nedan utförs på grundval av art. 6 (1) mening 1 lit. f DSGVO. Med de åtgärder som används vill vi säkerställa en behovsbaserad utformning och kontinuerlig optimering av vår webbplats. Å andra sidan använder vi åtgärderna för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och för att utvärdera den i syfte att optimera vårt erbjudande till dig. Dessa intressen ska betraktas som legitima i den mening som avses i den ovannämnda bestämmelsen.

Respektive information finns i motsvarande underavsnitt:

Kundkonto

Du har möjlighet att skapa ett kundkonto på vår webbplats. För att göra detta måste du ange ditt namn, adress och e-postadress. Ytterligare uppgifter är frivilliga.

Databehandlingen för kundkontofunktionen utförs i enlighet med art. 6 para. 1 S. 1 lit. a DSGVO på grundval av ditt frivilligt givna samtycke. Du kan när som helst återkalla detta och få kundkontot raderat av oss. De personuppgifter som samlas in av oss för användning av kundkontot raderas automatiskt efter radering av kundkontot.

Hosting av webbplatsen

Webbplatsen och dess innehåll hostas av vår tjänsteleverantör Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Tyskland. Inga uppgifter överförs till länder utanför EU.

Information om dataskydd hittar du på:
https://www.hetzner.com/de/legal/privacy-policy

Kontaktformulär

För förfrågningar erbjuder vi dig möjligheten att kontakta oss via ett kontaktformulär som finns på webbplatsen. Du måste då ange ditt namn och en giltig e-postadress så att vi vet från vem förfrågan kommer och så att vi kan svara på den. Ytterligare information kan lämnas frivilligt.

Databehandling i syfte att kontakta oss baseras på ditt frivilligt givna samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO. De personuppgifter som samlas in av oss för användning av kontaktformuläret raderas automatiskt när din förfrågan eller bokning har slutförts.

Nyhetsbrev

På vår webbplats har du möjlighet att registrera dig för vårt nyhetsbrev. För detta behöver vi följande uppgifter från dig: Namn och e-postadress.

Vi driver detta nyhetsbrev och dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Databehandlingen baseras på ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Lagligheten hos den databehandling som redan har utförts påverkas inte av återkallelsen. De uppgifter som du tillhandahåller för att ta emot nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från våra servrar efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet.

Betalningsleverantör - PayPal


När du gör ett köp hos oss har du möjlighet att betala med PayPal och PayPal autogiro.

Leverantören är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"). Om du väljer PayPal i slutet av beställningsprocessen kommer du att omdirigeras till betalningsleverantörens sidor och behandla betalningen där. Efter slutförandet får vi en betalningsbekräftelse och kan behandla din beställning.

Mer information om dataskydd med PayPal hittar du här:
https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub

Leverantör av frakttjänster

För att uppfylla avtalet i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO, vidarebefordrar vi dina uppgifter till den frakttjänstleverantör som har fått i uppdrag att leverera, i den mån detta är nödvändigt för leverans av beställda varor. Vi använder följande tjänsteleverantörer för att skicka de varor du har beställt. De uppgifter som är relevanta för leveransen, t.ex. din adress och ditt telefonnummer, kommer att överföras till dessa tjänsteleverantörer.

Tyska posten

Deutsche Post (Deutsche Post AG Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn) är en av våra leverantörer av frakttjänster. Du hittar dataskyddsbestämmelserna på: https://www.deutschepost.de/de/f/footer/datenschutz.html

DHL

DHL Express Germany GmbH (Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn) är en av våra leverantörer av transporttjänster. Du hittar dataskyddsbestämmelserna på: https://www.dpdhl.com/de/datenschutz.html

UPS / UPS Express

UNITED PARCEL SERVICE DEUTSCHLAND S.à r.l. & Co. OHG (huvudkontor: Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss) är en leverantör av frakttjänster som vi använder. Detta företag driver UPS och UPS Express. Dataskyddsbestämmelserna hittar du på: https://www.ups.com/de/de/support/shipping-support/legal-terms-conditions/privacy-notice.page

DPD

DPD Deutschland GmbH är en del av den internationella DPD-gruppen, ett nätverk för pakettjänster och driver "DPD", en av våra leverantörer av frakttjänster. Företaget har sitt huvudkontor i Aschaffenburg (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Tel. 06021 843-0, info@dpd.de). Du hittar dataskyddsbestämmelserna på:
www.dpd.de/datenschutz

5. Cookies

Vi använder så kallade "cookies" på vår webbplats. Det är små filer som automatiskt skapas av din webbläsare och lagras på din slutenhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone eller liknande) när du besöker vår webbplats. Cookies orsakar ingen skada på din slutenhet och innehåller inga virus, trojaner eller annan skadlig kod. I cookien lagras information som är relaterad till den specifika slutenhet som används. Detta innebär dock inte att vi får direkt kännedom om din identitet. Användningen av cookies tjänar å ena sidan till att göra användningen av vårt erbjudande trevligare för dig. Vi använder så kallade sessionscookies för att känna igen att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats. Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats.

Dessutom använder vi tillfälliga cookies för att optimera användarvänligheten, som lagras på din slutenhet under en viss bestämd tidsperiod. Om du besöker vår webbplats igen för att använda våra tjänster, identifieras det automatiskt att du redan har varit på vår webbplats och vilka poster och inställningar du har gjort så att du inte behöver ange dem igen. Å andra sidan använder vi cookies för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och för att utvärdera den i syfte att optimera vårt erbjudande till dig. Dessa cookies gör det möjligt för oss att automatiskt känna igen att du redan har varit på vår webbplats när du besöker den igen. Dessa cookies raderas automatiskt efter en definierad tidsperiod.

Innan vi behandlar eller låter behandla uppgifter i samband med användningen av cookies, ber vi användarna att ge sitt samtycke, som kan återkallas när som helst, i vår cookie-banner när de besöker webbplatsen; mer om detta nedan. Innan samtycke ges används cookies endast om de är absolut nödvändiga för driften av vårt online-erbjudande. Deras användning baseras på vårt intresse och användarnas intresse för den förväntade funktionaliteten i vårt online-erbjudande.

Oavsett om behandlingen baseras på samtycke eller lagligt tillstånd har du också möjlighet att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter med hjälp av cookieteknik. Du kan också göra en invändning med hjälp av dina webbläsarinställningar, t.ex. genom att avaktivera användningen av cookies - även om detta också kan begränsa funktionaliteten i vårt online-erbjudande.

Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome:
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Internet Explorer:
https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Opera:
https://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Safari:
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Den rättsliga grund på vilken vi behandlar dina personuppgifter med hjälp av cookies beror på om vi ber dig om samtycke. Om så är fallet och du samtycker till användningen av cookies, är den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter ditt uttalade samtycke, i enlighet med art. 6 para. 1 p.1 lit. A DSGVO. I annat fall behandlas de uppgifter som behandlas med hjälp av cookies på grundval av våra legitima intressen (Art. 6 para. 1 p.1 lit. F DSGVO) - t.ex. i affärsverksamheten för vårt online-erbjudande och dess förbättring - eller, om användningen av cookies är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser.

6. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att

Att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i enlighet med art. 15 DSGVO. I synnerhet kan du begära information om behandlingsändamålen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling eller invändning, förekomsten av en rätt till klagomål, ursprunget till dina uppgifter om de inte har samlats in av oss, samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, om tillämpligt, meningsfull information om dess detaljer;

i enlighet med artikel 16 DSGVO, att kräva omedelbar korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss;

i enlighet med artikel 17 i förordningen, att begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt intresse eller för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk;

i enlighet med artikel 18 i DSGVO, för att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån uppgifternas riktighet bestrids av dig, behandlingen är olaglig, men du invänder mot att de raderas och vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i DSGVO;

i enlighet med artikel 20 i DSGVO, att få dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig;

när som helst återkalla ditt samtycke i enlighet med artikel 7.3 i DSGVO. Detta får till följd att vi i framtiden inte längre får fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke; och

klaga till en tillsynsmyndighet i enlighet med art. 77 DSGVO. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten för din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller vårt föreningshuvudkontor för detta ändamål.

7 Rätt till invändning

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av berättigade intressen enligt artikel 6.1 mening 1 lit. f DSGVO, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter enligt artikel 21 DSGVO, i den mån det finns skäl för detta som härrör från din speciella situation eller om invändningen riktas mot direktreklam. I det senare fallet har du en allmän rätt till invändning, som vi genomför utan att specificera en särskild situation.

Om du vill utnyttja din rätt till återkallelse eller invändning räcker det med ett e-postmeddelande till info[a]auremo.net.

8. Aktualitet och ändring av förklaringen om dataskydd

Denna dataskyddsdeklaration är för närvarande giltig och har status augusti 2023.

På grund av vidareutvecklingen av vår webbplats och erbjudanden på den eller på grund av ändrade juridiska eller officiella krav kan det bli nödvändigt att ändra denna dataskyddsdeklaration. Den aktuella dataskyddsdeklarationen kan när som helst nås och laddas ner från vår webbplats.

Auremo GmbH
Status: Augusti 2023