Top Category
Våra tjänster
Lager i Europa.
Vårt lager av metall är nära kunden!
Lätt att returnera.
Pengar tillbaka garanti inom 30 dagar
Snabbsändning.
Vi skickar om 1-2 dagar.
Stöd
7-16. Mo-Fr

Vi tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst och vill att du ska känna dig bekväm när du besöker vår webbplats. Skyddet av din integritet vid behandling av personuppgifter är viktigt för oss. Vi tar hänsyn till detta i våra affärsprocesser.

1. Information om insamling av personuppgifter

I det följande informerar vi dig om insamlingen av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan relateras till dig personligen, t.ex. B. namn, adress, e-postadresser, användarnas beteende. När du kontaktar oss via e-post eller med hjälp av ett kontaktformulär kommer de uppgifter du anger (din e-postadress, eventuellt ditt namn och telefonnummer) att sparas av oss för att svara på dina frågor. Vi tar bort de data som uppstår i detta sammanhang efter att det inte längre är nödvändigt att lagra det, eller vi begränsar behandlingen om det finns lagstadgade krav på lagring. Om vi använder avtalade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller vill använda dina uppgifter för reklamändamål, kommer vi att informera dig i detalj nedan om respektive processer. Vi anger också de angivna kriterierna för lagringsperioden.

2. Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller dina personuppgifter: rätt till information, rätt till rättelse eller radering, rätt till begränsning av behandlingen, rätt att invända mot behandling, rätt till dataportabilitet.

(2) Du har också rätt att klaga till en datatillsynsmyndighet om behandlingen av dina personuppgifter av oss.

3. Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

(1) Om du bara använder webbplatsen i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill se vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att garantera stabilitet och säkerhet (den rättsliga grunden är artikel 6 paragraf L sid. GDPR):

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Tidszonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Begärans innehåll (specifik sida)
 • Åtkomststatus / HTTP-statuskod
 • mängden data som överförs i varje fall
 • Webbplats från vilken begäran kommer Webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarprogramvaran.

(2) Utöver de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk och tilldelas till den webbläsare du använder och genom vilken viss information flyter till den plats som ställer in cookien (här av oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra internetutbudet mer användarvänligt och effektivt totalt sett.

(3) Användning av kakor:

a. Denna webbplats använder följande typer av kakor, vars omfattning och funktionalitet förklaras nedan:

 • Övergående kakor
 • Ihållande kakor.

b. Övergående cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Detta inkluderar särskilt sessioncookies. Dessa sparar ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör att din dator kan kännas igen när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

c. Ihållande cookies raderas automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på kakan. Du kan radera kakorna när som helst i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

d. Du kan justera dina webbläsarinställningar efter dina önskemål och avvisa godkännande av cookies från tredje part eller alla cookies. Observera att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

e. Vi använder cookies så att vi kan identifiera dig för efterföljande besök om du har ett konto hos oss. Annars måste du logga in igen för varje besök.

f. Vi rekommenderar också att du regelbundet tar bort dina cookies och webbläsarhistorik manuellt.

4. Ytterligare funktioner och erbjudanden på vår webbplats

(1) Förutom den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För att göra detta måste du vanligtvis tillhandahålla ytterligare personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla respektive tjänst och för vilka ovannämnda principer för databehandling gäller. Det är nödvändigt att ange dessa personuppgifter för interaktiva erbjudanden. Här ligger beslutet om deltagande hos användaren.

(2) I vissa fall använder vi externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Dessa har valts ut noggrant och beställts av oss, är bundna av våra instruktioner och kontrolleras regelbundet (som pakettjänster)

(3) Om våra tjänsteleverantörer eller partners är baserade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kommer vi att informera dig om konsekvenserna av detta faktum i beskrivningen av erbjudandet.

5. Invändning eller återkallelse mot behandlingen av dina uppgifter

(1) Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du när som helst återkalla detta. En sådan återkallelse påverkar tillåtelsen av behandlingen av dina personuppgifter efter att du har gett dem till oss.

(2) Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägningen kan du invända mot behandlingen. Detta är särskilt fallet om behandlingen inte är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, vilket vi beskriver i följande beskrivning av funktionerna. När du gör en sådan invändning ber vi dig att förklara skälen till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort. I händelse av din motiverade invändning kommer vi att undersöka situationen och antingen stoppa eller justera databehandlingen eller visa dig våra tvingande skäl värda att skydda på grundval av vilka vi kommer att fortsätta behandlingen.

(3) Naturligtvis kan du motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys när som helst. Du kan informera oss om din reklaminspel på följande

Informera kontaktuppgifter:

 • Auremo GmbH
 • Salzwerkstrasse 4, 
 • 79639 Grenzach-Wyhlen
 • Tel: +49 (203) 80-48-123
 • E-mail: info[а]auremo.net